www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Ministerie van Algemene Zaken Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie dat vooral bekend is van het innovatieplatform, Postbus 51 en natuurlijk de RVD (Rijksvoorlichtingsdienst). Onder dit ministerie valt ook de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid   Website

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Ministerie met vele diensten, instellingen en projecten. Hierbij valt te denken aan het beruchte C2000 (digitaal netwerk), kenniscentrum grote steden en de promotie van ?werken bij het rijk?   Website

Meer Links

Ministerie van VROM Ministerie van VROM
Nederlanders verlangen een daadkrachtige overheid. Een overheid die niet alleen praat, maar ook doet.In het beleid van VROM staan sterke steden en een vitaal platteland centraal. Sterke steden met een gevarieerd...
http://www.vrom.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Zorg voor mensen in een gezonde samenleving. Onder dit motto maakt het ministerie overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en de sport
http://www.minvws.nl/

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Onder het motto ?Vertrouwd met water, vooruitstrevend in verbindingen?, werkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de duurzame bescherming tegen het water en aan veilige verbindingen van internationale...
http://www.verkeerenwaterstaat.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Hier vindt u dossiers op met betrekking tot werk, uitkeringen, loon en meer. Bovendien vindt u er persberichten, offici?le publicaties (zoals brieven aan de Tweede Kamer) en veelgestelde vragen die betrekking...
http://www.minszw.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
OCW biedt mensen kansen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers...
http://www2.minocw.nl

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Het ministerie van LNV heeft op z'n beleidsterreinen te maken met ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Voorbeelden daarvan zijn de toegenomen aandacht voor voedsel en voedselveiligheid, het gebruik...
http://www.minlnv.nl

Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie
Ministerie van Dhr. Verdonk. Hier vindt u informatie over actuele campagnes, onderzoeksresultaten naar onder andere geweld op straat en veel meer interessante links. ?
http://www.justitie.nl

Ministerie van Financi Ministerie van Financi
Het Ministerie van Dhr. Zalm. De missie van het Ministerie van Financi?n luid: Wij bewaken de schatkist en werken aan een financieel gezond en welvarend Nederland
http://www.minfin.nl

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken
Ministerie dat op talrijke gebieden bezig is met de economische ontwikkeling van Nederland. Dit op onder andere door het bevorderen van innovatie, cre?ren van een gunstig ondernemersklimaat het structureren...
http://www.ez.nl

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie
De krijgsmachtdelen Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee en het?Commando DienstenCentra vallen allemaal onder het Ministerie van Defensie...
http://www.defensie.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen, en tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het...
http://www.minbuza.nl